CTTB2 – Curs “Touching The Brain”, nivel 2

Stimulating Self-Correction Through Glial Interface

Condiții de participare:

Terapeuții care au participat la cursul CTTB1.

Conținut curs:

• Ochii, glia retinei, tractul optic.

• Celulele Schwann, teaca de mielina, căile axonale, joncțiunea neuromusculară.

• Sistemul senzorial al gliei satelit (ganglionul trigeminal, ganglionii rădăcinii dorsale), cascada inflamatorie de la nivelul periferic la cel central.

• Sistemul Nervos Autonom glia satelit (diviziunile simpatic, parasimpatic și enteric), monitorizând răspunsul la stres.

Bariera Endotelialaintestinală, Bariera Vascularaintestinală, Sistemul portalului hepatic.

Matricea extracelulară periferică și centrală, ca mijloc de abordare a tiparelor de sănătate și de stres la nivel global și local.

Informațiile gliale sunt foarte importante pentru înțelegerea sistemului nervos central și sunt direct interconectate în modul în care CST creează schimbarea.