Se incarca..

Acest site web este proprietatea Asociatia CranioSacrala metoda Upledger. Logo-ul, adresa site-ului, numele serviciilor care sunt incluse in continutul site-ului sunt proprietatea Asociatia CranioSacrala metoda Upledger.

Asociatia poate aduce imbunatatiri si/sau schimbari la orice parte de continut din site in orice moment cu sau fara notificare. Descarcarea, reproducerea, afisarea, trimiterea si publicarea oricarui tip de continut al acestui site (creat si oferit direct de Asociatie), se face cu permisiune limitata, cu conditia ca toate notificarile de drepturi de autor si de proprietate (unde sunt prezente) sa fie retinute in continutul site-ului. Permisiunea de folosire a continutului site-ului nu include revinderea sau folosirea comerciala a continutului site-ului, utilizarea derivativa a acestui site sau a continutului acestui site, descarcarea sau copierea informatiei in beneficiul unui alt vanzator.
Utilizatorul nu va folosi acest site intr-un mod care va incalca aceste clauze sau orice alta lege sau regulamente aplicabile (inclusiv pe acelea legate de folosirea retelelor publice de comunicatie) sau care produce sau poate produce orice afectare, intrerupere sau defectiune a acestui site.

Asociatia CranioSacrala metoda Upledger nu transfera titlul nici unui alt continut de site descarcat sau folosit de utilizator. Continutul site-ului este protejat de dreptul de autor si de alte legi. Permisiunea limitata de a folosi continutul site-ului (in scopuri mentionate in sectiunea precedenta) este conditionata specific prin respectarea si retinerea tuturor drepturilor de autor, marci inregistrate si a altor notificari de proprietate in continutul site-ului si toate drepturile de proprietate si alte drepturi intelectuale de proprietate ale Asociatia CranioSacrala metoda Upledger si/sau ale furnizorilor de continut si tehnologie, in continutul site-ului. Orice folosire neautorizata sau copiere a continutului site-ului sau utilizarea continutului site-ului care incalca aceste clauze poate incalca marca inregistrata, dreptul de autor si alte drepturi de proprietate si statuturile civile si penale. Utilizatorii nu vor folosi niciun continut al site-ului (sau orice alt continut disponibil prin acest site) prin nicio modalitate ce ar putea incalca dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate.

Asociatia nu isi asuma responsabilitatea, si nu este raspunzatoare pentru nicio dauna (sau pierdere de informatii), sau pentru virusuri care pot infecta computerul dvs. sau alta proprietate prin intermediul accesului dvs. la aceasta, sau pentru utilizarea acestui site. Informatiile din continutul site-ului nu constituie o consiliere juridica, profesionala, financiara sau medicala si nu trebuie sa constituie o baza.
Trebuie sa cautati si sa obtineti acordul scris al operatorului acestui site inainte de crearea oricarei legaturi catre acest site. Legaturile profunde sunt strict interzise. Toate legaturile autorizate cu acest site trebuie sa clarifice faptul ca acest site si continutul site-ului sunt distincte de site-ul web de la care se realizeaza legatura si trebuie sa stabileasca faptul ca acest site este detinut si operat de Asociatia CranioSacrala metoda Upledger.

Asociatia CranioSacrala metoda Upledger, cu acord, poate oferi conexiuni catre / sau de la alte site-uri web sau resurse Internet. Includerea acestor conexiuni in site-ul web este doar pentru convenienta si nu necesita andosare a celorlalte site-uri web de catre Asociatie sau nicio asociere cu operatorii acelui site.

Prin accesare, cautare sau descarcarea oricarei informatii din acest site sunteti de acord sa respectati regulile (fara modificare) si toate legile relevante aplicabile.